Spolek OPORA

Spolek OPORA je nevládní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou, která vznikla v roce 1997 v Roudnici nad Labem a postupem času svou činnost rozšířila i na další území České republiky. Nyní poskytujeme služby na území hlavního města Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje.

Nabízíme tyto služby

 Jsme dlouhodobě zapojeni do  komunitního plánování sociálních služeb ve městech Ústí nad Labem a Roudnice nad Labem. Námi poskytované sociální služby i služby ostatních poskytovatelů ve městě Ústí nad Labem jsou k nalezení v aplikaci Mapa pomoci města Ústí nad Labem.

Posláním spolku OPORA

Zlepšení kvality života

Usilovat o zlepšení kvality života cílových skupin občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Práva ve společnosti

Prosazovat a obhajovat jejich oprávněné zájmy a práva ve společnosti.

Nové trendy a přístupy

Podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních sociálních služeb a podporovat rozvoj komunitní práce.

Co je naším cílem?

Hlavním cílem spolku OPORA je poskytovat odborné služby cílovým skupinám občanů a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí – ve svých domovech, na které jsou zvyklí.

Dílčí cíle:

 • umožnit uživateli služeb setrvat ve svém přirozeném prostředí a oddalovat nutnost čerpání ústavní péče
 • umožnit uživateli podpořením jeho soběstačnosti aktivní spoluúčast na svém zdraví, na svém životě a jeho kvalitě
 • poskytovat ryze individuální péči při zajišťování potřeb občanů v terénu
 • zkvalitňovat život uživatelů služeb v jejich vlastním sociálním prostředí
 • pomoci pečujícím rodinám
 • poskytovat služby, které respektují individualitu každého uživatele, jeho jedinečnost a důstojnost, které podporují realizaci jeho individuálních aspirací, a které podporují jeho schopnosti
 • rozvíjet komplexní péči v terénu
 • servisem poskytovaných terénních služeb reagovat na demografický vývoj v daném regionu a změnu životního stylu
 • svojí existencí doplnit nabídku poskytovatelů sociálních služeb v daném regionu a zajistit tak možnost volby poskytovatele uživatelem
 • zajištění přednáškové činnosti a poradenské činnosti v oblasti sociálních služeb a zdravotní péče

Jaké principy vyznáváme

 • naplňování a respektování práv uživatelů služeb
 • vnímání sociální situace uživatele jako celku ve všech souvislostech
 • poskytování služeb na základě osobních cílů stanovených uživatelem
 • individuální přístup k uživatelům
 • vytváření podmínek pro možnost volby uživatele a respektování jeho volby
 • zajištění bezpečnosti pracovníků i uživatelů
 • odbornost poskytování služeb
 • týmová práce

Komu jsou určeny naše služby

Cílovými skupinami občanů, kterým poskytujeme naše služby, jsou senioři, občané se zdravotním postižením, občané s chronickým onemocněním a občané s chronickým duševním onemocněním, kteří žijí ve svém přirozeném sociálním prostředí. Poskytováním námi nabízených služeb pomáháme také rodinným příslušníkům, přátelům, sousedům a veřejnosti.