Sazebník úhrad

Aktuální ceníky a sazebníky

Kompenzačních a zdravotní pomůcky

Platnost ceníku od 1. 3. 2024

Pečovatelská služba OPORA

Platnost sazebníku úhrad od 1. 7. 2024 .

Odlehčovací služby OPORA

Platnost sazebníku úhrad od 1. 7. 2024.

Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.