Sazebník úhrad

Aktuální ceníky a sazebníky

Kompenzačních a zdravotní pomůcky

Platnost ceníku od 1. 4. 2022


Pečovatelská služba OPORA

Platnost sazebníku úhrad od 1. 5. 2023
(od 1. 7. 2023 pro služby poskytované v Ústí nad Labem a okolí).

Odlehčovací služby OPORA

Platnost sazebníku úhrad od 1. 5. 2023
(od 1. 7. 2023 pro služby poskytované v Ústí nad Labem a okolí).

Výše úhrad je v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.