Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů žijících v místě bydliště, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních pečovatelských služeb a podporovat rozvoj komunitní péče

Cíl a cílové skupiny

Hlavním cílem pečovatelské služby je zvýšit kvalitu života uživatelů služeb a umožnit jim zůstat v místě bydliště, které si sami zvolili. Cílovovu skupinu uživatelů jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním a rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány občanům bez omezení věku.

Jak objednat pečovatelské služby

V případě zájmu o pečovatelské služby kontaktujte příslušné pracoviště, které je pro Vás nejblíže. Sociální pracovník si s Vámi domluví osobní schůzku, kde se sestaví individuální plán péče a bude sepsána smlouva o poskytování služeb. Kontaktní údaje na naše pracoviště naleznete v sekci Kontakty.

Charakteristika služeb

Poskytování pečovatelské služby je hlavní aktivitou naší organizace a organizace má mnohaleté zkušenosti s poskytováním této služby.
Pečovatelské služby OPORA  jsou poskytovány jako registrované terénní sociální služby a jejich poskytování je v souladu se standardy kvality sociálních služeb MPSV ČR. Služby jsou poskytovány v provozní době služby  v průběhu celého týdne včetně svátků. V současné době jsou pečovatelské služby poskytovány na pracovištích v Ústí nad Labem a Roudnici nad Labem v dojezdové vzdálenosti 20 km od jednotlivých pracovišť.

Provozní doba služby a okamžitá kapacita služby stanovená dle maximálního počtu uživatelů v 1 okamžik:

Pracoviště Ústí nad Labem (7:00 – 22:00)

Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00 – 8 uživatelů
Pondělí – Pátek 6:00 – 7:00, 15:00 – 22:00 – 4 uživatelé
Sobota – Neděle, 6:00 – 22:00 – 4 uživatelé

 Pracoviště Litoměřice (00:00 – 24:00)

Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00 – 13 uživatelů
Pondělí – Pátek 15:00 – 21:00 – 4 uživatelé
Sobota – Neděle, 7:00 – 21:00 – 4 uživatelé
Pondělí – Neděle, 21:00 – 24:00, 00:00 – 7:00 – 2 uživatelé

  Výše platby za pečovatelské služby vychází z aktuální vyhlášky MPSV ČR. Aktuální platný ceník služeb naleznete v sekci

Rozsah poskytovaných služeb

Poskytování služeb je zaměřeno na podporu a pomoc při naplňování potřeb uživatelů v těchto základních oblastech:

 1. osobní hygiena
  • denní hygiena (ranní a večerní hygiena, česání a mytí vlasů)
  • mytí a koupání (sprchování, koupání, ošetření pokožky)
  • výkon fyziologické potřeby (použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních pomůcek)
 1. běžné úkony péče o vlastní osobu
  • oblékání (oblékání, svlékání, obouvání, úprava vzhledu)
 1. samostatný pohyb
  • změna polohy (změna polohy na lůžku, vstávání, sezení, použití pomůcek)
  • manipulace s předměty (přemísťování předmětů denní potřeby)
  • pohyb ve vlastní domácnosti
  • pohyb mimo domácnost (vycházky)
 1. zajištění stravování
  • příprava stravy (příprava nápojů, vaření jídel, ohřev stravy, servírování)
  • příjem stravy (najedení, napití, porcování stravy)
  • zajištění stravy (dovoz obědů)
 1. péče o domácnost
  • úklid a udržování domácnosti (umytí nádobí, vytření podlahy, úklid koupelny, setření prachu, vynášení koše, zalévání květin, převlékání lůžkovin)
  • péče o oblečení a obuv (praní, sušení a žehlení prádla)
  • udržení komfortu a obsluha spotřebičů (větraní, topení, obsluha domácích spotřebičů)
 1. zajištění kontaktu se společenským prostředím
  • společenské kontakty (podpora pro rodinné a sousedské kontakty formou návštěv, hovorů, online komunikace)
  • orientace (podpora orientace ve vlastní domácnosti, mimo domov, poznávání osob)
  • využívání veřejných služeb (využívání pošty, banky, návštěva obchodu)
 1. seberealizace
  • realizace oblíbených činností (sledování TV, poslech hudby, čtení, ruční práce, používání internetu)
 1. péče o zdraví a bezpečí
  • prevence (prevence pádu, používání pomůcek, přivolání pomoci)
  • zdraví (návštěva lékaře, dodržování pitného a dietního režimu)
 1. uplatnění práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • hospodaření (provádění úhrad za bydlení a služby, jiné platby)
  • finance a majetek (podpora při řešení dluhů, exekucí, převod majetku nebo darování)
  • využití sociálních dávek a jiných výhod (zajištění příspěvku na péči, průkazu ZTP, důchodu)
 1. podpora rodičovských kompetencí

Principy poskytovaných pečovatelských služeb

 • rozsah a forma poskytovaných služeb musí zachovávat a respektovat lidskou důstojnost uživatelů
 • naplňování a respektování práv uživatelů
 • vnímání sociální situace uživatele jako celku ve všech souvislostech
 • podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů
 • poskytování služeb na základě osobních cílů stanovených uživatelem
 • vytváření podmínek pro možnost volby uživatele a respektování jeho volby
 • podpora samostatnosti uživatelů
 • motivace uživatelů k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace a naopak posilují jejich sociální začlenění
 • služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb

Kdo má nárok na bezplatnou pečovatelskou službu?

a) rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníci odboje (zákon 255/1946 Sb.),
c) osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,
d) osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
e) pozůstalí manželé (pozůstalé manželky) po osobách uvedených v písm. b) až d) starší 70let.